AI智能问答-学无止境 AI解答 绘制一个宿舍平面图

绘制一个宿舍平面图

好的,我可以帮你绘制一个宿舍平面图。以下是一个简单的宿舍平面图:

“`
_________
| |
| Room |
| 101 |
|_________|
| |
| Room |
| 102 |
|_________|
| |
| Room |
| 103 |
|_________|
| |
| Room |
| 104 |
|_________|
| |
| Room |
| 105 |
|_________|
| |
| Room |
| 106 |
|_________|
“`

这是一个六人间的宿舍,共有六个房间,每个房间都有一个床位。希望这个平面图能够帮助到你。

上一篇
下一篇

发表回复

返回顶部